Reverse Osmosis (Ters Osmos) Su Arıtma Sistemi

Reverse Osmosis (Ters Osmos) Su Arıtma Sistemi

Erol Yaşa

Reverse osmosis (RO) su arıtma teknolojisi, diğer su arıtma yöntemleri içinde oldukça yeni bir yere sahip olmakla beraber, doğada, bitkiler, insan ve hayvan hücrelerine su temininin Osmos yöntemi ile meydana geldiği uzun yıllardan beri bilinmektedir.

RO, son yıllarda (son 15 yıl), suyun içerisinde bulunan istenmeyen minerallerin, özellikle tuzlu su arıtımında daha eski yöntemler olan distilasyon ve deiyonizasyon’a alternatif olarak ortaya, oldukça yeni bir su arıtma teknolojisidir.

Bu bildiride zamanımızın elverdiği ölçüde, sistemin tanıtımı yapılacak kullanılan membran çeşitleri, sistem dizaynı, kriterleri anlatılacak ve uygulamalar’dan örnekler verilecektir.