Türkiyede Tesisatçılık ve Tesisat Malzemelerinin Gelişimi

Türkiyede Tesisatçılık ve Tesisat Malzemelerinin Gelişimi

Önder Kıratlılar

Canlıların yaşaması için iki temel nesneden biri olan su, insanların toplu olarak yaşamaya başlaması ile birlikte depolanması, taşınması ve kullanıma sunulması amacıyla üzerinde sürekli çalışılan bir konu olmuştur.

6000 yıldır insanların bu amaçla verdikleri uğraş zaman içinde Dünya nüfusu ve buna bağlı olarak kentleşmesinin artması ile yeni boyutlar kazanmıştır. insanların refah düzeyi arttıkça daha kaliteli ve kullanımı kolay olan sistem ve mamullere ihtiyaç duyulması bu sektörün özellikle 19.yy’dan itibaren süratle gelişmesine neden olmuştur.

Bildiride, su yapıları, tesisat ve tesisat malzemelerindeki gelişimin uygarlıkların beşiği olan Anadolu da nasıl başladığı ve tarihi akış içindeki değişimi incelenmeye çalışılmıştır.