Bina İçi ve Dışı Akış Problemlerinin Deneysel İncelenişi

Bina İçi ve Dışı Akış Problemlerinin Deneysel İncelenişi

Osman F. Genceli

Bina içi ve dışındaki hava hareketlerinin incelenişinde kullanılan teorik analizlerdeki basitleştirici varsayımlar. gerçek akışdan farklı çözümler verebilmektedir. Bu nedenle uygulamada bir çok durumda deneysel yöntemlerden yararlanılır. Deneysel yöntemler de genelde birisi prop tipi diğeri optik olmak üzere iki grupta toplanabilir. Pratikte çoğunlukla, üstünlükleri nedeniyle optik yöntemler kullanılır. Optik yöntemlerden de akışı görünür hale getiren yöntemler, diğer ölçme yöntemlerine göre ilave bulgular verebilmektedir. Bu yazıda esas olarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme problemlerinde bina dışında ve içinde karşılaşılan karakteristik akış problemleri tanıtıldıktan sonra, bu problemlerin akışı görünür hale getiren yöntemler ile incelenişlerine ait örnekler verilmiştir.