Havalandırma İklimlendirme Tesislerinde Test ve Dengeleme

Havalandırma İklimlendirme Tesislerinde Test ve Dengeleme

Mustafa Özkayalar

Ülkemizde son dönemlerde hızla artmakta olan yüksek teknolojik bina inşaatlarında havalandırma ve iklimlendirme tesisleri uygulamaları da oldukça yaygınlaşmıştır. Çağın gereği olan konfor ve hijyenin sağlanmasının amaçlandığı söz konusu tesisatlarda test ve özellikle dengeleme işlemleri , her türlü konfor ve işletme giderleri yönünden önemlidir.

Ancak, ülkemizde gerekli ve yeterli şartname ve standartların tamamlanmamış olması hemen tüm tesislerde yapımcı ve kontrol mühendislerimizi tartışmalarda karşı karşıya getirmekte ve bu tartışmalar çoğunlukla çözümsüz kalmaktadır.

Bu bildiride, bahis konusu test ve dengeleme işlemleri ele alınmış ve belli örneklemeler ile gerekli şartnamelerin hazırlanmasında çalışacak meslektaşlarımıza ışık tutmak amacı ile ele alınmıştır.

Bildiride tüm sistemler tanımlanmış ve daha önceki kongrede Sayın Akdeniz HİÇSÖNMEZ ve Sayın Selçuk BAYER tarafından ele alınmış olan soğutma suyu devreleri ve otomatik kontrol sistemleri haricindeki hava sistemleri ve ses düzeyleri incelenmiştir.