Güneş Enerjili Sistemlerin Tasarımı

Güneş Enerjili Sistemlerin Tasarımı

Ali Güngör, Hüseyin Günerhan

Ticari ve endüstriyel kullanımlı güneş enerjili sistemler, kullanılan ısı transferi akışkanının cinsine göre,genellikle havalı ve sıvılı ısıtma sistemleri olarak iki sınıfla incelenebilir. Havalı ısıtma sistemlerinin uygulama alanları için, zorlanmış taşınımlı hacim ısıtma, endüstriyel ve tarımsal kurutma prosesleri örnekleri verilebilir. Sıvılı ısıtma sistemleri uygulama alanlan için ise, sıvılı hacim ısıtma, endüstriyel proses su ısıtma, yüzme havuzu ısıtma örnekleri verilebilir. Güneş enerjili sistemlerin en ekonomik ve en yaygın olanlarının başında sıvılı ısıtma sistemleri gelir. Enerji ihtiyacının az,gerekli sıcaklığın düşük ve sıcak kullanım suyu ihtiyacının aylara göre değişimi küçük olduğundan, güneş enerjisi kullanım potansiyeli büyük olan bölgelerde, yaygın olarak güneş enerjili sıvılı ısıtma sistemleri kullanılmış ve kullanılmaktadır. Bu çalışmada, güneş enerjili sistemlerin tasarımı ile ilgili. bilgiler verilmiştir.