Pnömatik İletim

Pnömatik İletim

Hüseyin Akkoç, Nuri Arun

İlk pnömatik iletim tesisatı 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmıştır. Bu tür iletim pratik olarak gemi boşaltmalarında uygulanmıştır. Kurulan tesisler bilimsellikten hayli uzak bulunuyordu. Bugün için bir pnömatik tesisin gereken ölçülerini belli ilkelere dayanarak yeterli doğrulukla saptamak olanağı vardır. Günümüzde endüstrinin bir çok dallarında pnömatik iletim geniş çapta kullanılmaktadır. Öte yandan çevre havasının temiz tutulmasında filtre uygulaması son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Aynı olgu çevrenin korunması dikkate alındığında pnömatik iletim için de geçerlidir. Halen filtre teorisi üzerinde yoğun çalışmalar sürmekle beraber bugün için toz ayırıcı filtreler doğrudan pratik bilgilere dayanılarak gerçekleştirilmektedir.

Son 20 yıldan bu yana pnömatik iletim alanında teorik hesap araştırmalarına hız verilmiştir. Bu araştırmaların yardımıyla firmalar çok detaylı hesaplara saptanmadan endüstriden gelen istekleri yerine getirebilmektedir.