Kanallardaki Hava Kaçaklarının Maliyeti

Kanallardaki Hava Kaçaklarının Maliyeti

Rüknettin Küçükçalı

Kanal sistemlerindeki kaçaklar yolu ile kaybedilen enerji ciddi boyutlardadır.Özellikle temiz oda uygulamalarında, bazı endüstriyel uygulamalarda ve nem alma uygulamalarında kanallarındaki hava kaçakları enerji kaybı dışında özel öneme sahiptir.Burada özel olarak sızdırmazlık istenen haller dışında,gene havalandırma ve klima uygulamalarında sızdırmazlık dolayısı ile oluşan enerji maliyeti üzerinde durulacaktır. Sadece havalandırma yapılması durumunda hava kaçaklarının enerji maliyeti fanda ortaya çıkmaktadır. Kaçak ne kadar fazla ise bu oranda fan gücü boşa harcanmış olacaktır. Klima kanallarında ise kaçak hava; aynı zamanda soğutma ve ısıtma enerjisi kaybı anlamına gelmektedir. Dolayısı ile klima sistemlerinde hem fanda,hem de soğutma (veya ısıtma) grubunda enerji boşa harcanması söz konusudur. Şartlandırılan hacimlerden geçen kanallardaki sızma, yine iklimlendirilen hacme olacağından bir kayıp oluşturmayacağı ileri sürülebilir. Ancak bu halde bile sızan hava istenilen fonksiyonu yerine getirmeyecek,menfezlerden hedef bölgeye üflenemeyecektir. Bu tartışma konusu dışında bırakılırsa,en kötü durum besleme ve egzost kanallarının beraber geçtikleri asma tavan içinde ve düşey tesisat şaftlarındaki kayıplardır. Burada şartlandırılmış havanın doğrudan kısa devre olması söz konusudur.

Bu çalışmadaki amaç sızıntının ekonomik maliyeti olduğu için ve vurgulanmak istenen olayın boyutları olduğundan,besleme kanallarından sızan havanın egzost sistemine kısa devre olduğu kabul edilmiş ve tamamen kayıp olarak değerlendirilmiştir.