Yapı Teknolojisi Biliminin Tesisat Mühendisliği Eğitim, Gelişim ve Uygulamasında Katkıları ve Öneriler

Yapı Teknolojisi Biliminin Tesisat Mühendisliği Eğitim, Gelişim ve Uygulamasında Katkıları ve Öneriler

Celal Okutan

“Uygarlığın günümüzde erişmiş olduğu düzey TEKNOLOJİ’nin akıl almaz gelişimi sonucudur. Çağımızda bilim ve teknoloji arasında çok verimli ilişkiler olmasına karşın uygulamada farklılıklar, ayrıcalıklar mevcuttur. Gelişmekte olan ülkeler, bu farklılığa dayalı ilkelerin ana prensiplerini kavradıkları takdirde Teknolojik Gelişimden daha verimli tarzda yararlanabilirler.