Kömürlü Kalorifer Kazanlarında Tasarım ve İşletme Parametrelerinin Deneysel İncelenmesi

Kömürlü Kalorifer Kazanlarında Tasarım ve İşletme Parametrelerinin Deneysel İncelenmesi

Ali Durmaz, Yalım Atalay

Isıtmada kullanılan kömürlü kazanlarda yapılan ısıl performans ve emisyon testleri, bu kazanların ısıl verimlerinin düşük, hava kirletici emisyonlarının ise çok yüksek olduğunu göstermiştir. Bunun başlıca nedeni kazan tasarımında esas olan yakıla bağlı tasarım ve işletme verilerinin bilinmemesi, kazan tasarımının ise kabul edilen bazı ortalama özgül ısıtma yüzeyi ısıl yükleri uyarınca kabaca yapılmasıdır.

Bu çalışmada, alışılmış kalorifer kazanları, ısıtma için tahsis edilen başlıca kömürler (Tunçbilek Linyiti, Soma Linyiti, ithal Kömür) kullanılarak ısıl performans ve emisyon testlerine tabi tutulmuştur. Bu testler sonucu kömür özelliği, kazan yükleme biçimi, kazan yükü vb. koşullara bağlı olarak kazan ısıl kayıpları, ısıl verimler, gaz, partikül emisyonlarının yanı sıra, ızgara özgül yakıt yükü, yanma odası hacimsel ve kesitsel ısı yükleri, çeşitli ısıtma yüzeyleri sıcaklık dağılımları, ısı geçişi özellikleri vb. tasarımla ilgili veriler deneysel olarak belirlenmiştir. Daha verimli ve temiz yanma için uygun kazan tasarımına esas olacak yakıla bağlı işletme ve tasarım verileri elde edilmiş ve sonuçlar irdelenmiştir.