R22 Gazlı Siplit Sistem Soğutma Devrelerinin Dizaynı

R22 Gazlı Siplit Sistem Soğutma Devrelerinin Dizaynı

Nuriye Gümrükçüler

Bu bildiride split sistem soğutma devreleri ölçülendirilmesinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ve basınç kayıplarının soğutma kapasitesine olan etkileri vurgulanmış, pratikte kullanışlı olan bir ölçülendirme yöntemi çeşitli tablo, şekil ve grafikler yardımı ile anlatılmıştır. Bildirinin son bölümünde ise örnek olarak split sistem bir klima cihazının ölçülendirilmesi yapılmıştır.