Çevre Kirliliğinin Klima Sistemlerine Etkileri

Çevre Kirliliğinin Klima Sistemlerine Etkileri

Ümit Çallı

Günümüzde büyük şehirlerde ve sanayi bölgelerinde çevre kirliliği önemli boyutlara ulaşmıştır. Günlük tartışmalar çevre kirliliğinin insan sağlığı açısından önemi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çevre kirliliğinin klima sistemleri üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Bu yazıda klima sistemleri kısaca tanıtıldıktan sonra çevre kirliğine klima sistemleri açısından yaklaşılmıştır.