Merkezi Sterilizasyon Tesisatı

Merkezi Sterilizasyon Tesisatı

Ali Çetin Gürses

Bir ortamın veya bir malzemenin ortamda veya malzemede mevcut bakteri, virüs ve mantar türü mikroorganizmalardan arındırılma işlemine genel olarak sterilizasyon adı verilmektedir.

Bu tebliğde, söz konusu mikroorganizmalardan hastahanelerde kullanılan çeşitli tıbbi malzemenin temizlenmesi amacıyla kullanılan ekipmanlar, uygulanan teknikler ve merkezi bir sterilizasyon sisteminin tasarımında dikkat edilmesi gereken temel kriterler anlatılmaktadır.