Basınçlı Hava Tesisatı

Basınçlı Hava Tesisatı

Erol Ertaş

Tüm sanayi kuruluşlarında ve birçok genel hizmet yapılarında su, elektrik gibi altyapı tesisleri yanında, basınçlı hava da önemli bir akışkan güç kaynağı ve iletim veya kullanım ana maddesi olarak bir tesisat içinde üretilmekte, depolanmakta, hazırlanmakta, iletilmekte, dağıtılmakta, (gerekiyorsa şartlandırılmakta) ve kullanılmaktadır.

2. Ulusal Tesisat Kongresi’nde geniş kapsamlı bir kaynak olarak düşünülen bu tebliğ basınçlı hava tesisatı temel bilgilerini özet olarak sunmak amacını taşımaktadır.