Yapılarda Isıtma Soğutma Uygulamasında Enerji Geri Kazanım Sistemleri ve Enerji Ekonomisi

Yapılarda Isıtma Soğutma Uygulamasında Enerji Geri Kazanım Sistemleri ve Enerji Ekonomisi

Tuncay Yılmaz

Enerji geri kazanımı gelişmiş ülkelerde vazgeçilemez bir yöntem olmasına karşın ülkemizde yeni bir konudur. Burada enerji geri kazanımı genelde tanıtılacak, enerji geri kazanımı için gereken çeşitli eşanjör tipleri ve sistemler açıklanacaktır. Enerji geri kazanımında önemli yeri olan döner rejeneratörler, levhalı eşanjörler, çift ve tek fazlı çift eşanjörlü sistemler, ısı boruları açıklanacak ve ısı pompası uygulamasına değinilecektir. Ayrıca yaz ve kış klimasında enerji geri kazanım yöntemleri ve buharlaştırmalı soğutmalı sistemler de tartışılacaktır.