Teskon 2005

BİLDİRİLER


Pompalar ve Pompaj Sistemlerinde Enerji Verimliliği
A. Özden Ertöz


Yeni Nesil, Kesintisiz Çalışan, Otomatik Bernoullı Filtreler ve Uygulama Örnekleri
M. Serdar Gürel


Su Soğutma Gruplarında Isının Geri Kazanımı
Erkut Beşer


Isı Geri Kazanım Cihazlarının Bazı Şehirlerdeki Yıllık Toplam Isıtma ve Soğutma Kazançları
Serhan Küçüka


Isı Geri Kazanım ve Deniz Suyundan – Suya Isı Pompası Uygulaması
Veli Doğan


Doğalgazlı Soğutma
Halim İman, İsmail Güngör Bahçe


Tek ve Çift Kademeli Amonyaklı Soğutma Sistemlerinde Daha Basit Donanım İmkanları
Sabri Savaş, Enver Yalçın


Soğutma Sistemlerinde Borulamada Dikkat Edilecek Hususlar
Mert Mirza, Ali Güngör


Bir Ofis Binasının Değişken Hava Debili İklimlendirme Sisteminin Modellenmesi ve Kontrolü
Sami Mert Yılmaz, Afşin Güngör, Şeniz F. Ertuğrul, Nurdil Eskin


Soğutma Elemanlarının Ekserji Analizinin Deneysel Verilere Göre Yapılması
Ahmet Can


Buhar Jeti Su Soğutma Sisteminin İncelenmesi ve Gazlı Soğutma Yapan Sistemlerle Enerji Tüketimi Yönünden Karşılaştırılması
Erkin Yekda Gedik


Vakumlu Termosifon Tip Güneşli Su Isıtma Sistemlerinde Antifriz-Su Karışımı Kullanımının Sistem Performansına Etkileri
Etem Sait Öz, Emrah Deniz, Engin Özbaş


Bir Güneş Toplacının Deneysel Analizi
Gülay Gedik Zorer, Ahmet Koyun, Tamer Yılmaz, Ersin Karaduman


Doğal Havalandırma Yapabilen Örnek Bir Ofis Binasında Klima Sistem Tasarımı
Ahmet Arısoy, Görkem Çilek


Merkezi ve Bireysel Sistemlerde Enerji Tüketimi
Rüknettin Küçükçalı


Sıcak Su İhtiyacının Tespiti
Mehmet Oskay


Sıcak Su Elde Etme Sistemlerinin Karşılaştırılması
İrfan Çelimli


Sıhhi Tesisat Sistemlerinde Lejyonella Hastalığı
Ömer Kantaroğlu


Tekstil İşletmelerinde Tesisat Isıl Yalıtımı
Füsun Doba Kadem, R. Ertuğrul Oğulata, Mustafa Gökhan Kadem


Mekanik Tesisatta Ekonomik Yalıtım Kalınlığı
Mustafa Özdemir, İ. Cem Parmaksızoğlu


Basınçlı Hava Kurutucular: Genel Tanıtım
Erol Ertaş


Endüstri Tesislerinde Gürültü Kontrolü ve Uygulamaları
Korhan Işıkel


Pompa Tasarımının Geliştirilmesinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinin Kullanılması
Yılmaz Karamanoğlu, Moghtada Mobedi, A. Özden Ertöz


Sığınaklarda Havalandırma ve Filitasyon Sistemleri
Atila Özgenalp


Yeraltı Raylı Sistem İstasyonlarında Isıtma, Havalandırma, Klima Tesisatı
Ethem Özbakır


Akıllı Binalar ve Yenilenebilir Enerji
Zerrin Yılmaz


Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği
Hakan Ünalan, Emrah Gökaltun, Ramazan Uğurbilek


Kanada’nın En Büyük Kuyu İçi Isıl Enerji Depolama Sistemi: Bir Uygulama
İbrahim Dinçer, Arif Hepbaşlı


Uçaklarda İç Hava Kalitesi ve Neden Olabileceği Problemler
T. Hikmet Karakoç, Burhan Işıklı, Ferhat Atmaca, Serkan Toka, Şenol Kaba


Isıtma, Havalandırma, İklimlerdirme Sistemlerinde Test, Ayar ve Balans
Nuri Özkol, Tacettin Pirinçcioğlu


Kapalı Yüzme Havuzlarının Klima Dizaynı
Veli Doğan


Kapalı Yüzme Havuzlarının Nem Kontrolü ve Ekonomik Olarak İklimlendirilmesi
Müslüm Arıcı, Mustafa Seçilmiş


Endüstriyel Yapılarda Yangın Dumanının Cebri ve Doğal Yolla Tahliye Kriterleri
Serdar Gültek, Ufuk Selvi


Endüstri Tesislerinde Yangın Önleyici Bölmeler
Korhan Işıkel


Tekstil Üretim ve Depo Alanlarındaki Söndürme Sistemleri Uygulamaları
İbrahim Utku Başyazıcı


Adsorpsiyonlu Isı Pompaları
Hasan Demir, Moghtada Mobedi, Semra Ülkü


Güneş Kollektörü Uygulamaları ile İlgili Ekonomik Analizler
Levent Çolak, Ali Durmaz


Bir Öğrenci Yurdu Binası İçin Güneş Enerjili ve Sıvı Yakıtlı Sıcak Su Sistemi Tasarımı
Hüseyin Günerhan


Yıl Boyunca Soğutma Suyu Kullanan Tesisler İçin Enerji Ekonomisi
Bekir Cansevdi, Özay Akdemir, Ali Güngör


Üstten ve Alt Yandan Beslemeli Kömür Sobalarının Hava Kirliliğine Etkilerinin Karşılaştırılması
Ethem Sait Öz, Engin Özbaş, Emrah Deniz


Okullarda İç Hava Kalitesi Problemleri ve Çözümler
Emrah Bulgurcu, Nadir İlten, Ahmet Coşkun


Farklı Amaçlar İçin Kullanılan İç İçe Geçmiş Kapalı Hacimlerde Negatif Basınç Yöntemiyle Havalandırma Sistemi Uygulaması
Mustafa Ertürk


Desiccant Kurutma ile Nem Kontrolü
Ulf Rahle


Sanayide ve Konutlarda Doğalgaz Kullanımı, Tasarımı ve Uygulamaları


Doğalgaz, Genel Bilgiler
Duran Önder


Doğalgaz Uygulamaları
Duran Önder


Sanayi Brülörleri, Bekleri, Kullanım Yerleri
Duran Önder


Sanayi Tesislerinde Emniyet Donanımları
Duran Önder


Yakmada Elektronik Donanım ve Emniyet Sistemleri
Haluk Sözer


Gaz Dağıtım ve Brülör Sistemlerinde Basınç Düşürme İstasyonları (Gaz Hattı)
Harald Born


Kazanlarda Enerji Verimliliği
Abdullah Bilgin


Konut Isıtmada Konfor Kontrol ve Enerji Tasarrufu
Haluk Sözer


Konutlarda Kullanılan Doğalgazlı Cihazların Tesisatı
Kenan Şahin


Basınç Düşürme ve Emniyet İstasyonu Cihazları Sistemleri
Sultan Örenay


Yüksek Kapasiteli Endüstriyel Sıvı Yakıtta Rotatif Tip Brülörler
Ahmet Akçaoğlu


Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemleri
Serdar Hızıroğlu


Doğalgaz Baca Uygulamaları
T. Cüneyt Günçağ


Jeotermal Enerji Semineri


Jeotermal Enerjinin Doğası
Abdurrahman Satman


Jeotermal Sahalarda Jeolojik ve Jeofizik Arama İlke ve Stratejileri
Tahir Öngür


Jeotermal Çalışmalarda Duraylı İzotop Tekniklerinin Kullanılması
Halim Mutlu


Jeotermal Sondajların Özellikleri ve Kullanılan Donanımlar
Umran Serpen


Jeotermal Enerji Alanında Küçük Çaplı Kuyular
Umran Serpen


Jeotermal Kuyu Tamamlama Testleri ve Saha Uygulamaları
Süleyman Özüdoğru


Jeotermal Sahalarda Alınan Eski Logların Değerlendirilmesi
Umran Serpen, Gürşat Altun


Tekrar-Basma (Reenjeksiyon)
Abdurrahman Satman


Jeotermal Rezervuarların Modellemesi
Abdurrahman Satman, Mustafa Nami Onur, Hülya Sarak


Jeotermal Rezervuarlarında Kuyu Basınç Testleri ve Analizi
Mustafa Nami Onur


Jeotermal Rezervuarların Modellenmesi ve Performans Tahminlerindeki Belirsizliğin Değerlendirilmesi
Mustafa Nami Onur, Hülya Sarak, Abdurrahman Satman


Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahası Rezervuar Gözlemleri: 2000-2005
Niyazi Aksoy


Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Kavramsal Planlama
Macit Toksoy, Adil Caner Şener


Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Isı Yükü Tahmini
Adil Caner Şener, Sarp Yeletayşı, Macit Toksoy


Jeotermal Elektrik Üretim Sistemleri ve Kojenerasyon
Mehmet Kanoğlu


Jeotermal Su Kullanımında Kabuklaşma ve Korozyon Problemleri
Ahmet Çakır


Kompozit Boruların Mekanik Özellikleri ve Jeotermal Akışkan Ortamında Dayanımının Deneysel Analizi
Metin Tanoğlu, Murat Toğulga, Gülden Gökçen


Jeotermal Pompa Performansının Gözlemlenmesi, Değerlendirilmesi ve Optimizasyonu
A. Özden Ertöz, Niyazi Aksoy


Jeotermal Uygulamaların Çevresel Etkileri: Balçova Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi Örneği
Ayça Çakın, Gülden Gökçen, Ahmet Eroğlu


Balçova Jeotermal Sahasında Bor ve Arsenik Kirliliği
Celalettin Şimşek


Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Performans Değerlendirme Parametreleri
Leyla Özgener, Arif Hepbaşlı, İbrahim Dinçer


Gönen ve Simav Jeotermal Isıtma Sistemlerinin Karşılaştırılması
Özlem Mollahüseyinoğlu, Ayhan Onat, İzzet Fuat Onar, Cemal Okuyan


Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi Rehabilitasyon Projesi
Asiye Aslan, Cihan Çanakçı


Çeşme Jeotermal Projesinin Hedefi ve Uygulaması
Alibey Koç


Jeotermal Enerjinin Kırsal Kesimde Kullanım Olanakları ve Sorunları
Gazanfer Harzadın


Jeotermal Enerjinin Türkiye ve Dünyada Kullanımı
Umran SerpenVII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi (teskon2005)
Tarih: 23 Kasım 2005 – 26 Kasım 2005
Yer: Kültürpark Fuar Alanı

teskon2005

23-26 Kasım 2005 tarihleri arasında, İZFAŞ‘da gerçekleştirilen VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre’sine:

* 1460’ı kayıtlı  delege olmak üzere 3000’i aşkın yakın mühendis, mimar, teknik eleman, üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi öğrencisi katıldı.
* Kongre’de 40 bildiri sunuldu,
* 2 Panel
o Yetkili/Yetkin/Uzman Teknik Eleman Kanunu ve Mesleki Tanınırlılık
o AB Müzakere Süreçlerinde Tesisat Mühendisliğinin Durumu
* 3 Kurs
o Temel ve Uygulamalı Psikrometri
o Temiz Oda
o Sanayide Buhar Tesisatı
* 4 Seminer
o Jeotermal Enerji-2005
o Sanayide ve Konutlarda Doğal Gaz Kullanımı: Tasarım ve Uygulamaları
o Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Bireysel ve Merkezi Sistemlerin Analizi
o Mekanik Tesisatlarda Deprem Güvenliği
* 1 Konferans
o AB Sürecinde Tesisat Mühendisliği İle İlgili Avrupa Birliği Standartları ve Türk Standartları
* 3 Sabah toplantısı
o Mesleki Yetkinlik, Mesleki Tanınırlılık
o Tesisat Alanında Ara Teknik Eleman Yetiştirilmesi ve MİEM Kursları
o MMO’nun Tesisat Alanındaki Yayın Çalışmalarının Değerlendirilmesi
* Kongre yanı sıra düzenlenen sergiye; Tesisat Mühendisliği alanında ürün ve hizmet üreten 211 kuruluş katıldı.
* 15000’i aşkın makina mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.


Sonuç Bildirgesi