Gaz Dağıtım ve Brülör Sistemlerinde Basınç Düşürme İstasyonları (Gaz Hattı)

Gaz Dağıtım ve Brülör Sistemlerinde Basınç Düşürme İstasyonları (Gaz Hattı)

Harald Born

Doğal gaz nakil hatlarında gazın yüksek olan basıncı dağıtım bölgelerinde kademeli olarak kullanım basıncına düşürülür. Gaz hatlarında kullanılacak cihaz ve armatürler gaz debisi ve giriş – çıkış basınçlarına uygun seçilirler.

Gaz hatları gaz yakma sistemlerinin girişinde debiye uygun basınç ayarlaması yapan emniyet donanımlarıdır. Her gaz hattı devamında muhakkak bir sanayi fırını veya bir kazan dairesi vardır. Büyük çaplı gaz hatlarında motorlu ventiller kullanılır. Küçük çaplı gaz hatlarında ise genelde manyetik ventiller kullanılır. Bir gaz hatının doğru boyutlandırılması için gaz debisi, giriş ve çıkış basıncı, gaz cinsi, müsaade edilen basınç kaybı ve gaz hızı iyi tarif edilmelidir. Sadece bir brülörü veya brülör grubunu besleyen, emniyet ve ayarını yapan gaz hatları da vardır.

Emniyet kapama ventilinin kapatma değeri kendinden sonraki cihazların hasar görmemesi için onların kullanım basıncından düşük olmalıdır. Emniyet firar ventili bir miktar gaz firar ettirerek basıncı dengeler, emniyet kapama ventilinin kapatmasını engeller.