Jeotermal Sahalarda Alınan Eski Logların Değerlendirilmesi

Jeotermal Sahalarda Alınan Eski Logların Değerlendirilmesi

Umran Serpen, Gürşat Altun

Bu çalışmada, önce kuyu loglarının jeotermal alanlardaki genel kullanımları hakkında bilgi sunulmakta, daha sonra da MTA’nın eski teknoloji kullanarak bazı sahalarda aldığı loglar değerlendirilmekte ve değerlendirme teknikleri hakkında bilgi sunulmaktadır. Eski log kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda gözeneklilik dağılımı, yoğunluk dağılımı, çimentolama katsayısı, vb. niceliksel değerlendirmeler yapılmış ve formasyonların yoğunluk ve gözeneklilik parametrelerini temsil eden değerler elde edilmiş ve sonuç olarak sunulmuştur.