Jeotermal Enerjinin Türkiye ve Dünyada Kullanımı

Jeotermal Enerjinin Türkiye ve Dünyada Kullanımı

Umran Serpen

Bu çalışmada,yenilenebilir enerji kaynaklarının bu yüzyıldaki rol ve önemi vurgulanmaktadır. Jeotermal enerji hakkında verilen kısa bir bilgiden sonra, jeotermal enerjinin yenilenebilirliği kısaca tartışılmaktadır.

Jeotermal enerjinin dünyada ve Türkiye’deki doğrudan ve dolaylı kullanımının şimdiki durumu ve potansiyeli rapor edilmektedir. Bundan başka, jeotermal enerji ekonomisi incelenmektedir. Ülkemizdeki jeotermal yasasının eksikliği tartışılmakta ve sonuçlar sunulmaktadır.