Merkezi ve Bireysel Sistemlerde Enerji Tüketimi

Merkezi ve Bireysel Sistemlerde Enerji Tüketimi

Rüknettin Küçükçalı

Mekanik tesisatlarda seçilecek sistemlerin enerji tüketimlerini belirleyen bir çok faktör vardır. Bunlardan bazıları:
1. Kullanılacak yakıtın (enerji kaynağının) cinsi ve satın alma maliyeti,
a. Fosil yakıtlar (kömür, fuel-oil , motorin, doğal gaz, LPG, vb)
b. Elektrik
c. Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, vb)
2. Yakıtın kullanılma şekli ve verimi,
3. Enerjinin taşınma maliyeti,
4. Üretilen enerjinin kullanım yerlerinde ölçülebilirliği,
5. İşletme ve bakım maliyetleri olarak sıralanabilir.
6. Ayrıca sistemlerin kuruluş maliyetleri, amortisman süreleri, ömür ve konfor seviyeleri sistem seçiminde önemli faktörlerdir.