Tekstil Üretim ve Depo Alanlarındaki Söndürme Sistemleri Uygulamaları

Tekstil Üretim ve Depo Alanlarındaki Söndürme Sistemleri Uygulamaları

İbrahim Utku Başyazıcı

Günümüzün rekabetçi üretim koşullarında firmaların ayakta kalması kalite, verimlilik ve etkinliğe bağlı olduğu kadar firmaların üretim süreçlerindeki riskleri minimize etmelerine de bağlıdır. Endüstriyel ortamlarda proses özelliklerinden dolayı varolan en büyük risklerden biri yangın riskidir. Yangın riskinin minimize edilmesi özellikle tekstil sanayi gibi ülkemize katma değeri çok yüksek sektörlerde kritik önem arz etmektedir.

Tekstil hammaddelerinin işlenmesi sırasında sürtünmeyle meydana gelen statik elektriklenme ciddi yangın tehlikesi oluşturabilmektedir. Ayrıca neredeyse tüm tekstil ürünleri ve hammaddeleri kolayca yanabilmektedir. Bunun yanında tekstil hammaddelerinin yanması sonucu ortaya çıkan yoğun duman yangına müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Tekstil fabrikalarındaki geniş depolama alanlarının varlığı da düşünülürse yangın riskinin boyutları artmaktadır.

Tekstil endüstrisinde etkili bir yangın güvenliği yaklaşımı oluşturabilmek için proses ekipmanlarına entegre söndürme ve algılama sistemlerinin dizayn edilmesi ayrıca depolama alanlarındaki yüksek risklerin de hammadde özelliklerine göre minimize edilmesi gereklidir.

Bu makalede yukarıda belirtilen ihtiyaçları karşılayabilecek söndürme sistemlerinin seçimi ve bu sistemlerin proses ekipmanları ile entegrasyonunun nasıl sağlanacağı ve insan faktörünü göz ardı etmeden tekstil fabrikalarında yangın riski yönetiminin nasıl yapılacağı anlatılacaktır.