Jeotermal Pompa Performansının Gözlemlenmesi, Değerlendirilmesi ve Optimizasyonu

Jeotermal Pompa Performansının Gözlemlenmesi, Değerlendirilmesi ve Optimizasyonu

A. Özden Ertöz, Niyazi Aksoy

Jeotermal sahalarda, kuyuların üretim ve reenjeksiyon debileri, sıcaklık ve basınçları, su seviyesi ve su kimyasındaki değişimler, kısaca; işletme sırasında rezervuarın verdiği tepkilerin izlenme ve değerlendirme işlerinin tümüne birden “gözlem” (monitoring) denir.

Gözlemin amacı: Üretim ve reenjeksiyonun planlanması işletmenin gereksinim duyduğu enerjinin kesintisiz ve sürdürülebilir olarak üretilmesi İşletme maliyetlerinin en aza indirilmesidir[1].

Jeotermal enerjiyi yeryüzüne taşıyan akışkanın yeryüzüne çıkarılıp kullanıma hazır hale getirilmesi sürdürülebilir olmalıdır. İçinde birçok erimiş halde katı madde ve gaz bulunan jeotermal akışkan üretimi, zamanla üretimi engelleyecek olaylara sebep olmamalıdır. Bu olaylardan başlıcaları,
1. Kabuklaşma
2. Kalıcı aşırı seviye düşümü
3. Soğuma
4. Korozyon
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında jeotermal sistemlerin işletme masraflarının en aza indirilmesi, kullanımın yaygınlaştırılması açısından çok önemlidir. Bu sebepten sistemin en büyük enerji tüketicisi olan pompaların uygun seçimi ve işletilmesi çok önemlidir. Bildiride jeotermal akışkanların pompajında karşılaşılacak sorunlar ve çözümleri ile pompaj sistemlerinin optimizasyonu anlatılmaktatır.