Yeraltı Raylı Sistem İstasyonlarında Isıtma, Havalandırma, Klima Tesisatı

Yeraltı Raylı Sistem İstasyonlarında Isıtma, Havalandırma, Klima Tesisatı

Ethem Özbakır

Kentlerin büyümesi ile birlikte oluşan kent merkezlerindeki ulaşım talebindeki artış; metro, hafif metro, veya raylı sistem olarak nitelenen ve genellikle yer altı güzergahı ve istasyonlarını kullanan raylı sistemleri zorunlu kılmaktadır.

Ülkemizde de, geç de olsa bir raylı sistem yatırım seferberliği başlamış ve büyükşehirlerimiz yatırım bütçelerinin en büyük payını bu alana tahsis etmeye başlamışlardır.

Yer altı raylı sistem istasyonlarının, gerek işlevlerini uygun şekilde yerine getirmesi, gerekse yolcuların ve personelin konforunu sağlamak için bir dizi ısıtma, havalandırma ve klima tesisatı ile donatılması gerekir.
Bu tebliğ ile, yer altı raylı sistem istasyonlarında, acil havalandırma tesisatı dışında kalan ısıtma, havalandırma ve klima sistemleri incelenmektedir. Önce istasyonlarda bulunan mahaller kısaca tanımlanarak ısıtma, havalandırma, klima gereksinimleri açıklanmıştır. Daha sonra, kullanılabilecek tesisat sistemleri irdelenerek elektriksel ve elektronik odalar ile personel mahalleri ve ıslak hacim tesisat planlarından örnek verilmiştir. Son olarak ısıtma, havalandırma, klima tesisat tasarımında yararlanılabilecek kriterler özetlenmeye çalışılmıştır.