Gönen ve Simav Jeotermal Isıtma Sistemlerinin Karşılaştırılması

Gönen ve Simav Jeotermal Isıtma Sistemlerinin Karşılaştırılması

Özlem Mollahüseyinoğlu, Ayhan Onat, İzzet Fuat Onar, Cemal Okuyan

Yapılan bu çalışmada; Türkiye’nin ilk merkezi jeotermal sistemi olan Gönen jeotermal ısıtma sistemi ile Simav jeotermal ısıtma sistemi karşılaştırılmıştır. Gönen ve Simav jeotermal ısıtma sistemlerinin kaynak kapasitesi, kuyu sıcaklıkları, kuyu debileri ve çalışma verimleri karşılaştırılarak öneriler ortaya konmuştur. Gönen jeotermal ısıtma sisteminin Türkiye’de ilk olması nedeniyle bazı mühendislik hataları mevcuttur. Sisteme kapasitesinin üzerinde abone bağlanması, kendini yenileyebilen akışkan miktarının belli olmaması, sıcaklık ve debinin yetersiz olması sonucu sistemde sürekli olarak problemlerin oluşmasına neden olmaktadır. Simav jeotermal ısıtma sisteminde jeotermal kuyularındaki akışkanın sıcaklık ve debisinin fazla olması sistemdeki sorunları azaltmaktadır. Simav jeotermal ısıtma sisteminde son zamanlarda yapılan değişiklikler sistemin daha sağlıklı olarak çalışmasını sağlamış ve kapasitede artma meydana gelmiştir. Gönen jeotermal ısıtma sisteminde konutlarda kullanılan sirkülasyon pompalarına dışarıdan müdahale yapılması sonucunda basınç dengesizlikleri meydana gelmektedir. Bu da sistemin sağlıklı çalışmasını engellemektedir. Simav jeotermal ısıtma sisteminde konutlarda bina altı eşanjör sisteminin kullanılması dışarıdan oluşabilecek müdahaleleri engellemektedir.