Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemleri

Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemleri

Serdar Hızıroğlu

Bu seminerde, mikroişlemci kontrollu tam elektronik “Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemleri”ni oluşturan komponentlerden; ana kontrol ünitesi, servo motorlar, hava/yakıt/basınç/sıcaklık sensörleri, fotoseller, yakıt klape/ventilleri, hız kontrol ve baca gazı analiz cihazları hakkında detaylı bilgi verilerek, tipik bir ısı santralı uygulama seması üzerinde sistemin genel çalısması ve avantajları anlatılacaktır.

Ayrıca, sistemin bilgisayar ve PLC-SCADA sistemleriyle haberleşmesini sağlayan “Bilgi Aktarım Ünitesi”nin temel özelliklerinden bahsedilerek çeşitli uygulama örnekleri gösterilecektir.

Çeşitli tip ısı merkezlerinde kullanılan mikroişlemci denetimli tam elektronik “Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemleri”nin genel çalışma prensipleri ve sistemi oluşturan tipik elemanların özellikleri aşağıda belirtilmektedir.