Bir Güneş Toplacının Deneysel Analizi

Bir Güneş Toplacının Deneysel Analizi

Gülay Gedik Zorer, Ahmet Koyun, Tamer Yılmaz, Ersin Karaduman

Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırma projesi kapsamında, İstanbul-Küçükyalı’da yer alan Rezzan Has Lisesi’nin güneye bakan dersliklerinden birinin penceresinin arkasına uygulanan güneş toplacının dersliğe yerleştirilmeden önce yapılan deneysel analiz sonuçlarını içermektedir. Uygulanan sistem, güneşli saatlerde taşınım akımlarıyla dersliğe anında ısı aktarımı sağlarken, kapalı gök koşullarında ise cam yüzeyden olan ısı kayıplarını azaltmaktadır. Toplacın performansı, laboratuvar ortamında yapay radyasyon kaynakları kullanılarak test edilmiştir. Toplaca yapılan ısı transferi miktarları değiştirilerek toplacın buna tepkisi ölçülmüştür. Bu amaçla toplaç girişinde ve çıkışında hız ve sıcaklıklar ölçülmüştür.