Okullarda İç Hava Kalitesi Problemleri ve Çözümler

Okullarda İç Hava Kalitesi Problemleri ve Çözümler

Emrah Bulgurcu, Nadir İlten, Ahmet Coşkun

Okullarda iç hava problemleri; kimyasal kirleticilerden, toz parçacıklarından ve biyolojik kirleticilerden (bakteriler, mantarlar ve virüsler) kaynaklanmaktadır. Bu problemlere, okullarımızda yetersiz havalandırmadan kaynaklanan 02 yetersizliği, CO2 ve nem oranlarının yüksekliği, kirlilikten kaynaklanan aşırı toz kalkması gibi faktörler de eklendiğinde mevcut durumun önemi daha açık şekilde görülecektir.

Bu çalışmada, Balıkesir ve Antalya illerindeki bazı ilk, orta ve yüksek okullarda yapılan CO2, bağıl nem ve sıcaklık Ölçüm Değerleri ve bunların aylara göre değişimleri verilmiştir. Ayrıca bazı sınıflarda günlük CO2 değişimleri ölçülmüştür. Kuşkusuz sınıf ortamlarında partikül madde (PM) ve bakteri kontrolü de yapılması olayın tehlike boyutunun dikkatlere sunulması yönünden daha faydalı olacaktır. Bu ölçümlerin gelecekte devam ettirilmesi hedeflenmektedir. Son olarak okullarımızda iç hava kalitesini arttırmak için mevcut ve yeni binalarda alınması gereken önlemler üzerinde durulmuştur.