Tekstil İşletmelerinde Tesisat Isıl Yalıtımı

Tekstil İşletmelerinde Tesisat Isıl Yalıtımı

Füsun Doba Kadem, R. Ertuğrul Oğulata, Mustafa Gökhan Kadem

Günümüzde enerji kaynaklarındaki azalmaların, enerji maliyetlerinin artmasına neden olacağı gerçeğinden hareketle, mevcut enerjiyi daha verimli kullanabilmek için uygulanabilir tasarruf programlarının oluşturulması ve yeni enerji kaynaklarının araştırılması çalışmalarının ivmelendirilmesi gerekmektedir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla en çok uygulanan ve ilk akla gelen önlem, yalıtımdır. Yalıtım uygulamada etkin olması kaydıyla, enerji tasarrufu, mevcut tesisatın korunması, işletme giderlerinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi gibi bir çok açıdan önem arz etmektedir. Özellikle sanayide, bu kapsamda en çok ısı yalıtımı dikkat çekmektedir. Gelişmiş ülkelerde, enerji tasarruf kuralları fazlasıyla önemsenip etkin olarak uygulanabiliyorken, ülkemizde bu anlamda yeterli hassasiyet, yeni yeni görülmektedir.
Kağıt, petrokimya, gıda, ilaç gibi enerji gereksiniminin yüksek düzeyde olduğu sanayi dallarından biri olan tekstil sektöründe de, enerji taşıyıcı olarak genelde buhar kullanılmaktadır. Terbiye işletmeleri tekstil sektöründe, enerji kullanımının en yoğun olduğu işletmelerdir. Tekstil terbiyesi; farklı şekil ve formlarda (elyaf, iplik, kumaş vb.) tekstil ürünlerine değer katmak ve kaliteyi artırmak amacıyla uygulanan işlemler olup, burada en önemli enerji taşıyıcısı, buhardır. Bu kapsamda, terbiye dairelerinde etkili yalıtım uygulanmadığında işletmelere ciddi kayıplar yüklenmekte ve ekonomik olarak bu kayıplar yüksek rakamlara çıkmaktadır.

Bu çalışma ile tekstil terbiye işletmelerinde (özellikle tekstil boyahanelerinde), tesisatlardaki buhar kayıpları üzerinde durularak, bu kayıpların giderilme veya yeniden değerlendirilme yöntemlerine değinilmiştir.