Üstten ve Alt Yandan Beslemeli Kömür Sobalarının Hava Kirliliğine Etkilerinin Karşılaştırılması

Üstten ve Alt Yandan Beslemeli Kömür Sobalarının Hava Kirliliğine Etkilerinin Karşılaştırılması

Ethem Sait Öz, Engin Özbaş, Emrah Deniz

Bu çalışmada, klasik bir soba üzerinde bir takım değişiklikler yapılarak soba hem üstten hem de alt yandan beslemeli olacak şekilde tasarlanmış ve prototip imal edilmiştir. Bu sistemde, kömür besleme helezonu, eksen etrafında elle çevrilmektedir. Kömür, yükleme işlemi sobaya entegre bir depodan yanma odasına helezon ile yapılmıştır. Böylece, karıştırma ve besleme yönünden üstten beslemeli sobadan bir fark oluşturularak, her iki tip soba ile yakmada hava kirliliğinin etkileri karşılaştırılmıştır.

Bu çalışmada, 30 mm ile 50 mm arasında tane büyüklüğüne sahip linyit kömürü her iki sobada günün aynı saatlerinde yakılarak hava kirliliği seviyeleri araştırılmıştır. Kömür besleme metodu ile CO oluşumu arasında yakın bir ilişki olduğu tespit edilmiş, alt yandan beslemeli sobada diğer sobaya göre, CO emisyonunda %19’luk bir azalma olmuştur. Toplam partikül madde emisyon miktarı alt yandan beslemede daha da düşüktür. Ek olarak, azot oksit (NOx) ve kükürt oksit (SO2) değerlerinde aynı kömürün yakılması ve aynı soba olması dolayısıyla bir değişiklik gözlenmemiştir. Sonuç olarak, tasarlanan alt yandan beslemeli sobanın üstten beslemeliye göre daha ekonomik ve çevreci olduğu görülmüştür.