Endüstri Tesislerinde Yangın Önleyici Bölmeler

Endüstri Tesislerinde Yangın Önleyici Bölmeler

Korhan Işıkel

Yangına karşı koruma, anayasaya dayalı, kişinin dokunulmazlık ile, can ve mal güvenliği haklarını güvenceye almaya yönelik amaçları olan bir alandır. Can güvenliği gibi bu konuda gerekli koruma hedefleri, birçok yönetmelikte yer almaktadır. Ancak “Dumandan korunma ve önlenmesi”ne ilişkin korunma hedefi henüz üzerinde durulmayan konudur.

Bu bildirimde, endüstri tesislerinde, yapının taşıyıcı özelliğini,tesisatın fonksiyonunu yerine getirmesini sürdürecek, yapı iç mekanlarında patlama sonucu oluşacak hasarları önleyecek, yangından koruyucu bölmeler, yangından korunma yönetmeliği ,yapı malzemeleri yönetmeliği ve AB Yangın sınıflandırmaları çerçevesinde ele alınarak uygulamaya dönük olarak irdelenecektir.