Sıcak Su İhtiyacının Tespiti

Sıcak Su İhtiyacının Tespiti

Mehmet Oskay

Bu bildiri kullanma sıcak suyu sistemi kapasite belirlenmesi için gerekli temel bilgiyi ve otel/motel sıcak su ihtiyacının nasıl belirleneceği hakkında bilgiler sağlar. Bir otel/motelin sıcak su talebi misafirlerin tesisi hangi amaçla kullandığına ve otel misafir odası, yemek servisi ve bulaşık servisinin sıcak su talebine bağlıdır. Bu talebi belirlemek için de otel veya motel; onun yapısına, konumuna ve sahiplerinin amaçlarına göre sınıflandırılmalıdır. Tasarımcı, uygun sınıflandırmayı belirleyebilmesi için gerekli araştırmayı yapmalıdır. Çünkü seçilen bir sistemin bir otel/motelin sıcak su talebini karşılaması tasarımcıya bağlıdır.

Eğer otelin otel misafir odası sistemi sık sık alışılmışın dışında yüksek doluluk oranına sahip oluyorsa ve sistem makul bir şekilde boyutlandırılmışsa, sonuç sıcaklıkta ani ve sert düşüş olmamalıdır. Asgari şebeke suyu sıcaklığına göre emniyet tedbirleri alınmalıdır. Sistemi mümkün olan en büyük talebe göre (her 10 yılda bir defa olabilecek bir talep) boyutlandırmamanın da makul bir sebebi olabilir. Sistemi bu şekilde bir talebe göre boyutlandırmak tesis sahiplerine çok pahalıya mal olabilir. Ancak bazı tesislerin yüksek hedefleri olabilir ve bunların sahipleri sizi bu hedeflere göre yönlendirecektir.

Anahtar Sözcükler: Kullanma sıcak suyu sistemi, kullanma sıcak suyu kapasite belirlenmesi, sıcak su talebi, otel/motel sıcak su talebinin belirlenmesi, kullanma sıcak suyu sıcaklığı, otel misafir odası kullanma sıcak suyu talebi.