Balçova Jeotermal Sahasında Bor ve Arsenik Kirliliği

Balçova Jeotermal Sahasında Bor ve Arsenik Kirliliği

Celalettin Şimşek

Bu çalışmada, Balçova jeotermal sahasındaki sularda, insan ve bitkiler için toksik etki gösteren bor (B) ve arsenik (As) yoğunluğu araştırılmıştır. Her iki kirletici, içme ve sulama suyu kalitesini etkileyen, insan sağlığını tehdit eden elementlerin başında gelir. Balçova jeotermal suyunda 21.3 mg/L B, 1419 μg/L As belirlenmiştir. İçme suyu standartlarının maksimum kabul edilebilir limitlerine göre; B, 10 kat, As ise yaklaşık 28 kat daha fazla bir yoğunluğa sahiptir. Ayrıca, Balçova jeotermal sularından etkilenen doğal yeraltı ve yüzey sularında yüksek oranda B ve As belirlenmiştir. Yüzey ve yeraltı sularında görülen kirlenmenin, sıcak sulardan kaynaklandığı belirlenmiştir. Ayrıca, yeraltı suyundaki bu kirleticilerin taşınmasında ve yayılmasında, soğuk su sondajlarındaki aşırı çekimlerin de rolü büyüktür.