Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği

Hakan Ünalan, Emrah Gökaltun, Ramazan Uğurbilek

Isı enerjisi kaynaklarının sağlanması açısından dışa bağımlı olan ülkemizde, ısı enerjisi tüketimi ve binalarda ısı korunumu oldukça önemli bir konudur. Bu bağlamda yapılan çalışmada da, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Lojmanları ele alınarak, lojmanların dış duvarlarında meydana gelen ısı kayıpları analiz edilmiş ve ısı kayıplarının azaltılmasına yönelik bir iyileştirme projesi hazırlanmıştır. İyileştirme için üç farklı ısı yalıtım malzemesi (expande [EPS] ve extrude [XPS] sert köpük ile taş yünü) seçilmiş ve söz konusu bu malzemelere göre de, üç farklı öneri geliştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, proje örneğinde önerilen farklı ısı yalıtım malzemeleri için, optimum ısı yalıtım kalınlıkları hesaplanarak, bulunmuş ve bu kalınlıklara göre yeniden düzenlenecek olan yapı kabuğunun, ısı geçiş katsayıları açısından TS 825’e uygunluğu kontrol edilmiştir.