Çeşme Jeotermal Projesinin Hedefi ve Uygulaması

Çeşme Jeotermal Projesinin Hedefi ve Uygulaması

Alibey Koç

Ülkemizdeki jeotermal enerji kaynaklarının konfor ısıtmasında, endüstriyel tesislerde, seralarda ve özellikle tarihi kültürel kökleri olan ılıcaların devamı olan termal tedavi merkezlerinde kullanılması giderek önem kazanmakta ve yaygınlaşmaktadır. Balçova Jeotermal Enerjili Merkezi Isıtma Sistemi ve Balçova Termal Tedavi Merkezi gerçekleştirilmiş en büyük uygulamalardandır. Benzeri tesislerin sadece Ege Bölgesi’nde bile pek çok yörede (Denizli, Manisa, Salihli, Aliağa, Dikili, Bergama vb.) planlama ve uygulama aşamasında oldukları bilinmektedir.

Proje Çeşme yöresindeki jeotermal kaynakların sürdürülebilir, dünyadaki uygulamalarla uyumlu, çevreye zarar vermeyen ve günümüz teknolojisine uygun bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla önerilmektedir. Bu bağlamda, proje Çeşmenin turizm potansiyelini arttırarak Çeşme’nin ekonomik yaşamına canlılık kazandıracak ve muhtemel merkezi ısıtmayla fosil yakıtların kullanılmasını önleyerek hem çevreyi koruyacak, hem de döviz tasarrufu sağlayacaktır.

Çeşme Jeotermal Projesi, jeotermal enerjinin kullanımıyla eğlence, sağlık, spor bileşenleriyle iç ve dış turizm potansiyeli açısından Çeşme’yi en üst sınıfa taşıma misyonu ve en üstte olma ve gelişmeyi sürdürme vizyonu ile planlanan, hem yerel hem ulusal etkileşimi olan bir projedir. Bu tür projeler, ilgili tüm kurum ve kuruluşların misyonu ve vizyonu paylaşması, desteği ve katkısıyla hayata geçirilebilmektedir.