Endüstriyel Yapılarda Yangın Dumanının Cebri ve Doğal Yolla Tahliye Kriterleri

Endüstriyel Yapılarda Yangın Dumanının Cebri ve Doğal Yolla Tahliye Kriterleri

Serdar Gültek, Ufuk Selvi

Yangın sırasında oluşan duman ve sıcak gazlar, ısınan havanın ataletinden dolayı yanma bölgesinden dik yönde yükselerek, tavanda yatay yönde yayılma eğilimi gösterirler.

Yapısal elemanlarda kullanılan malzemelerin taşıma kapasitesini ve dayanımını tehdit ederek yangının yayılmasına sebep olan dumanın belli noktalardan uzaklaştırılması gerekir.

Endüstriyel yapıların görece büyük alanlara sahip olması nedeniyle oluşan duman tabakasının tahliyesi için binalarda zonlama yapılması ve bunun için uygun yangın kompartıman alanlarının belirlenmesi gerekir.

Bir noktada biriken dumanın kalınlığı ve hangi koşullarda tutulduğunun bilinmesi ile, zararın şiddeti azaltılır. Binanın tahliyesi ile beraber, yangınla mücadele için gerekli ekipman ve personelin, yangın mahalline gelmesi için gerekli zaman kazanılır. Uzaklaştırılacak gazların hacmi ve sıcaklığı; yangının ısı yayma oranı ve yükselen dumana giren taze havanın bir fonksiyonudur.

Cebri ve/veya doğal yolla sağlanacak havalandırma koşulları, oluşturulacak tesisatın tasarım kriterlerine, havalandırma sistemini harekete geçirecek algılama sistemine, korunacak hacimde bulunan kapı ve pencere açıklıklarına, tesisat elemanlarının ısıl ve korozif etkilere karşı dayanımına bağlı bir bütünleşik sistem olarak ele alınmalıdır.