Jeotermal Elektrik Üretim Sistemleri ve Kojenerasyon

Jeotermal Elektrik Üretim Sistemleri ve Kojenerasyon

Mehmet Kanoğlu

Türkiyenin özellikle Ege Bölgesinde zengin jeotermal kaynaklara sahip olduğu bilinmektedir. Bu kaynakların en verimli şekilde ve en kısa zamanda elektrik üretimi, bölge ısıtması, ve seracılık gibi uygulamalarda kullanımının yaygınlaştırılması Türkiye’nin enerji problemlerinin çözümüne önemli katkılar sağlayacaktır. Jeotermal enerjinin en yaygın kullanım alanı elektrik üretimidir ve bu amaçla farklı termodinamik çevrimler kullanılabilir. Bu çevrimler, kondenserli ve kondensersiz kuru buhar çevrimleri, tek ve çift püskürtmeli çevrimler, ikincil ve birleşik püskürtmeli/ikincil çevrimler olarak sınıflandırılabilir. Bu bildiride, bu çevrimler ekonomik veriler ve kojenerasyon uygulamalarla beraber tanıtılacaktır. Bu çalışmanın jeotermal kaynakların en verimli şekilde nasıl kullanılabileceği konusuna ışık tutacağına inanılmaktadır.