Jeotermal Enerjinin Kırsal Kesimde Kullanım Olanakları ve Sorunları

Jeotermal Enerjinin Kırsal Kesimde Kullanım Olanakları ve Sorunları

Gazanfer Harzadın

Tarım sektörünün enerji ihtiyacı, gelişen teknolojilere bağlı olarak her geçen gün artmaktadır. Sektörün karakteri gereği, fiyatı ve ulaşılmasındaki güçlükler nedeniyle, diğer sektörlerden daha ucuza kullanması gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerin pek çoğunda tarım sektörü enerjiyi diğer sektörlere göre yarı fiyatına kullanmaktadır.

Bu sektörde kullanılan yakıt ve elektrik enerjisi fiyatları diğer ülkelere göre oldukça pahalıdır. Ülkemiz için çok önemli gördüğümüz ve dünya sıralamasında beşinci olduğumuz söylenen jeotermal enerjinin büyük kısmının da kırsal kesimde olduğu düşünülerek, bu çalışmada bu enerjinin tarımsal üretimde kullanılması olanakları incelenmiştir.