Uçaklarda İç Hava Kalitesi ve Neden Olabileceği Problemler

Uçaklarda İç Hava Kalitesi ve Neden Olabileceği Problemler

T. Hikmet Karakoç, Burhan Işıklı, Ferhat Atmaca, Serkan Toka, Şenol Kaba

Uçuş sırasında kabinde bulunan insanlar; düşük nem, düşürülmüş hava basıncı, çeşitli hava kirleticileri (ozon, CO, çeşitli organik kimyasallar, biyolojik yapılar vb.) gibi atmosfer faktörlerinden etkilenmektedirler.

Belirtilen bu faktörlerin seviyelerindeki ani değişiklikler, yetersizlikler ya da bunların birbirleriyle olan etkileşimleri, kabin içi hava kalitesinin bozulmasına ve buna bağlı olarak da uçak içerisinde bulunan yolcu ve uçuş ekibi sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilmektedirler.

Günümüzde uçaklarda kabin içi hava kalitesi konusunda uyulması gereken standartlar tam olarak oluşturulmamıştır. Bu nedenle kabin içi havalandırma özelliklerinin ve değerlerinin uçak üreticisi ve işleticisinin inisiyatifinde olduğu ve şirketlerin maliyeti azaltmak amacıyla bu konuya çok fazla önem vermedikleri görülmektedir.

Uçaklarda iç hava kalitesi, özellikle son yıllarda ön plana çıkmış olup ASHRAE tarafından da bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışma ile iç hava kalitesi ile ilgili olarak şimdiye kadar yapılmış olan çalışmaların bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu çalışmanın bir sonraki aşamasında ise Türk Hava Yolları ile ortaklaşa bir proje ile anket ve ölçüm çalışmaları gerçekleştirilecektir.