Jeotermal Uygulamaların Çevresel Etkileri: Balçova Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi Örneği

Jeotermal Uygulamaların Çevresel Etkileri: Balçova Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi Örneği

Ayça Çakın, Gülden Gökçen, Ahmet Eroğlu

Jeotermal projelerin çevresel yönü, dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi ile birlikte gittikçe artan bir ilgi toplamaktadır. Sadece projelerin çevrelerindeki ekosistem ve yer şekillerine etkileri açısından değil, tüm doğal kaynakların etkin ve akıllı kullanımı konusunda büyük bir uyanış görülmektedir. Değişik jeotermal sahalar ve projeler değişik çevresel etkilere ve buna bağlı olarak tüm olası proje senaryolarını kapsayacak kanunlara ihtiyaç doğurur. Genel olarak proje ilerledikçe yasal gereksinimler, proje öncesi hazırlanan çevresel etki raporlarından projenin uygulanması sırasında çevresel etkileri gözlemleme rolüne dönüşür.

Bu çalışmada; jeotermal uygulamaların olası çevresel etkileri kısaca anlatılmış, daha sonra Balçova Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi’nin çevresel etkileri incelenmiştir.