Yeni Nesil, Kesintisiz Çalışan, Otomatik Bernoullı Filtreler ve Uygulama Örnekleri

Yeni Nesil, Kesintisiz Çalışan, Otomatik Bernoullı Filtreler ve Uygulama Örnekleri

M. Serdar Gürel

Kesintisiz çalışan yeni nesil otomatik filtreler, elek temizliği için Bernoulli prensibinden faydalanıyor. Daniel Bernoulli’nin 1738’de, ideal sıvılar için ortaya koyduğu kurallar, filtrelemede başarı ile kullanılmaya başlandı. BERNOULLİ filtrelerde, özel elek ve bir klapenin geometrisi ile oluşturulan yapı sayesinde, sıvı akışkan içinde bulunan kir parçacıkları, eleğin üst kısmında belirlenmiş bir bölgeden başlayarak, aşağı, filtre girişine doğru, elek iç yüzeyine oturur. Filtre girişinde statik basınç, fark basınç şalteri, otomatik temizleme işlemini başlatma sinyali verinceye kadar yükselir. Kir deşarj vanası açılır. Pnömatik bir silindir ile tahrik edilen özel forma sahip temizleme klapesi, elek içinde hareket ettirilir. Klape sıyırma yapmaz, elek içinde akış kesidini daraltır. Böylece, klape ve elek iç yüzeyi arasında kısmi olarak akış hızı artar. Bu bölgede statik basınç, akış hızı artışı ile oldukça düşük seviyelere iner. Oluşan kısmi basınç düşümü, elek iç yüzeyinde bir “emme” etkisi yaratır. Elek, Bernoulli prensibinden faydalanılarak, temizlenir. Filtreleme kesintiye uğramaz. Gerekli filtre çalışma basıncı çok düşüktür. 0,3 bar (3 mSS) yeterlidir. Bu, pompa enerji maliyetlerini ciddi olarak düşürmektedir. BERNOULLİ filtreler; eşanjörlerin kirden korunması, kullanma suyu filtrelenmesi, ters osmos ön filtreleme, vb. konularda verimli filtreleme yaparlar. Deniz ve nehir suyunun soğutma için kullanıldığı durumlarda, midye oluşumunu mekanik özel yapıları sayesinde engelleyerek, eşanjörlerin tıkanmasını önlerler.