Kanada’nın En Büyük Kuyu İçi Isıl Enerji Depolama Sistemi: Bir Uygulama

Kanada'nın En Büyük Kuyu İçi Isıl Enerji Depolama Sistemi: Bir Uygulama

İbrahim Dinçer, Arif Hepbaşlı

Bu çalışmada, Kanada’daki University of Ontario Institute of Technology (UOIT)’ de 2004 yılında işletmeye sokulan, kuyu içi ısıl enerji depolama sistemi (KIEDS) ele alınmaktadır. Başka bir deyişle, Kanada’daki en büyük ve Kuzey Amerika’daki ikinci en büyük jeotermal ısıtma/soğutma sistemiyle ilgili yürüttüğümüz çalışmalardan elde edilen birikimler, bu konuda çalışanlar ile paylaşılmaktadır. UOIT’nin merkezi tesis, KIEDS’yle büyük ölçüde tüm kampusün ısıtma ve soğutmas sistemimi sağlamaktadır. Bu sistem; kuyu içi ısı değiştiricileri (KIDleri), ısıtma/soğutma üniteleri ve ısı dağıtım alt sisteminden oluşmaktadır. 128×64 m2’lık sahada, her biri 190 m derinlikte konmuş, tek U-borulu ısı değiştiricinden oluşan 384 adet KID’ci bulunmaktadır. Isıtma/soğutma üniteleri; her biri 7 modülden oluşan, iki ısı pompası grubu ve bir soğutma grubu (chiller)ndan oluşmaktadır. Isı pompaları hem ısıtma ve soğutma modunda çalışırken, soğutma grupları sadece soğutma modunda işletilmektedir. İlave ısıtma, 4 adet yoğuşmalı kazanlar ile sağlanmaktadır. Isıtılan/soğutulan yapı sayısı 8 adet olup, toplam yüzey alanı 80 000 m2’dir.
Mevcut çalışmanın, ülkemizde bu gibi kampus ve benzeri yapılar için uygulama bakımından olanaklar oluştururken, bu konuda uğraşan araştırmacılara ve özellikle HVAC mühendislerimize yararlı olacağı beklenmektedir.