Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Performans Değerlendirme Parametreleri

Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Performans Değerlendirme Parametreleri

Leyla Özgener, Arif Hepbaşlı, İbrahim Dinçer

Ekserji analizi; ısıl sistemlerin ve proseslerin analizi, tasarımı ve optimizasyonun da kullanılan güçlü bir araç olarak, araştırmacı ve mühendisler tarafından, son zamanlarda daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Jeotermal bölgesel ısıtma sistemleri (JBIS’leri)nin performansının değerlendirilmesinde, değişik parametreler kullanılmaktadır. Bunlar arasında; enerji ve ekserji verimlilikleri, özgül ekserji indeksleri, ekserjetik iyileştirme potansiyelleri ile bağıl tersinmezlik, verimsizlik oranı gibi diğer bazı termodinamik parametreler büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışmada; öncelikle, JBIS’lerinin enerjetik ve ekserjetik bakış açılarından değerlendirilmesinde kullanılan söz konusu performans parametreleri analiz edilmektedir. Daha sonra, ülkemizde bulunan bazı JBIS’lerinden elde edilen analiz sonucları verilmektedir. Son olarak, elde edilen sonuçlar kıyaslanarak, önerilerde bulunulmaktadır. JBIS’lerinin ve elemanlarının enerji ve ekserji karakteristiklerinin uygun şekilde dengelenmesiyle, daha iyi bir analiz, tasarım ve optimizasyonun yapılmasında, bölge ısıtma sistemleri için pratik açıdan büyük önem taşıyacaktır.