Farklı Amaçlar İçin Kullanılan İç İçe Geçmiş Kapalı Hacimlerde Negatif Basınç Yöntemiyle Havalandırma Sistemi Uygulaması

Farklı Amaçlar İçin Kullanılan İç İçe Geçmiş Kapalı Hacimlerde Negatif Basınç Yöntemiyle Havalandırma Sistemi Uygulaması

Mustafa Ertürk

Farklı amaçlar için kullanılan iç içe geçmiş kapalı hacimler (aynı bina da değişik amaçlar için kullanılan bitişik,ayrık hatta değişik katlardaki kapalı hacimler)de gösterilen faaliyetin özelliğine göre çıkan hoş olmayan koku ve gazlar komşu hacimlerde faaliyet gösteren insanları rahatsız etmektedir.

Bu çalışma da havalandırma yöntemleri, farklı amaçlar için kullanılan iç içe geçmiş kapalı hacimlerde havalandırma sistemi uygulamaları açıklanıp, Üniversitemiz öğrenci kantinin de uygulmalı proje olarak gerçekleştirilen sistemin ölçüm sonuçları tablo, grafik haline getirilip sistemle ilgili olarak öğrenci arkadaşların görüşleri anket çalışması ile alınmıştır.

Okulumuz öğrenci kantinin de aralık, ocak, şubat, mart ve nisan aylarında manuel olarak çalışan bu sistem de sigara içilen bölüme gönderilecek taze havanın zemin kattaki kantin koridorundan alınması ilave bir ısı yükü doğurmamaktadır. Kantin doluluk oranı maksimum olduğu saatlerde CO2 sensörü ile ile ölçtüğümüz sonuçlara göre 1500 m3/h negatif basınç etkisi aynı hacimdeki sigara içilen hacimden sigara içilmeyen bölüme sigara dumanı geçirmediği gibi her iki bölümün CO2 oranı 1400 ppm’in altında kalmakta, hacim içerisindeki sıcaklık düşmesi de 1~2 0C olmaktadır.

Bu uygulamalı çalışmayla öğrenci kantininde yaşanılır bir ortam oluşturulmuştur.