Basınç Düşürme ve Emniyet İstasyonu Cihazları Sistemleri

Basınç Düşürme ve Emniyet İstasyonu Cihazları Sistemleri

Sultan Örenay

Basınç Düsürme ve Gaz Emniyet Hattı , Küresel Vana , Filtre , Regülatör , Emniyet Kapama Ventili ,
Emniyet Firar Ventili , Manometre , Prezostat , Manyetik Ventil gibi cihazların tanımı ve seçimi