Doğal Havalandırma Yapabilen Örnek Bir Ofis Binasında Klima Sistem Tasarımı

Doğal Havalandırma Yapabilen Örnek Bir Ofis Binasında Klima Sistem Tasarımı

Ahmet Arısoy, Görkem Çilek

Bu çalışmada İstanbul’da bir örnek ofis binasında doğal ve mekanik sistemin birlikte uygulandığı hybrid bir klima tesisatının tasarımı yapılmıştır. Binaya kontrol edilebilen hava besleme ve atış açıklıkları yerleştirilerek doğal havalandırma imkanı getirilmiştir. Sistemin entegrasyonu için bir otomasyon senaryosu oluşturulmuştur.Hem sistemin tasarımında yardımcı olması ve hem de sistemin performansının incelenebilmesi amacıyla bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Açıklıkların boyutları bu program yardımıyla belirlenmiştir. Yapılan simülasyon çalışmaları bu binada doğal havalandırma yoluyla, sadece tüketilen soğutma enerjisinden yıllık %39 mertebelerinde tasarruf yapabilme olanağının bulunduğunu göstermiştir.