Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi Rehabilitasyon Projesi

Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi Rehabilitasyon Projesi

Asiye Aslan, Cihan Çanakçı

Bu çalışmada, Gönen ilçe sınırları içersinde bulunan 2700 konut eşdeğer kapasitede bölge ısıtma sistemi, tasarım ve işletme değerleri açısından incelenmektedir. Jeotermal saha kapasitesi, üretim ve reenjeksiyon stratejilerinin tam olarak belirlenmeden sistemin büyütülmesi neticesinde özellikle 2001 yılında Bölge ısıtma sisteminde önemli işletme problemleri ile karşılaşılmıştır. Jeotermal sahada sıcaklık ve seviye düşümleri gözlenmiş bunun neticesinde bazı bölgelerde ısınamama problemleri yaşanmıştır. Bu çalışmada jeotermal saha ve mevcut üretim kuyularının üretim ve performans değerlendirmesi yapılarak sahadan en yüksek sıcaklık farkı, en yüksek debi ile enerji elde edilmesi için kuyu testleri yapılmıştır. Bazı üretim kuyularında yapılacak pompa değişiklikleri ile daha az enerji tüketilerek daha fazla enerji üretilebileceği hesaplanmıştır.

Isı merkezi tasarım değerleri tespit edilerek, 2000-2004 yılları arasındaki işletme formlarından alınan değerler ile karşılaştırılmış ve işletmenin daha ekonomik çalışması için gerekli konstrüktif önlemler belirlenmiştir. Şehir dağıtım hattı hidrolik analizi yapılarak sistemde enerjinin homojen bir şekilde dağıtılabilmesi için; ana sirkülasyon pompa değişikliği, şehir dağıtım hattında yapılabilecek değişiklikler, bina altı sistem değişiklikleri gibi alternatif projeler teknik ve ekonomik olarak değerlendirilerek sistemin iyileştirilmesi için yatırım alternatifleri belirlenmiştir.