Soğutma Elemanlarının Ekserji Analizinin Deneysel Verilere Göre Yapılması

Soğutma Elemanlarının Ekserji Analizinin Deneysel Verilere Göre Yapılması

Ahmet Can

Günümüzde, büyüyen enerji açığına alternatif çözümler üretilmesi, geliştirme çalışmalarının en yoğun uğraş alanlarından biridir. Enerjinin ekonomik kullanımı da termodinamik yönden termoekonomik prensiplere uygun soğutma işlemlerinin geliştirilmesine ve soğutma elemanlarının üretilmesine bağlıdır. Bu nedenlerle son yıllarda klima amacıyla ve hissedilir soğutma işlemleri için klima hacminin tavan ve duvarlarına yerleştirilen soğutma elemanlarının yer aldığı sistemlerin termodinamiği üzerine etkin çalışmalar yapılmaktadır.

Isı transferi işlemleri doğal olarak, tersinmez sürekli entropi üreten ve kullanılabilir enerjiyi yok eden işlemlerdir. Bu nedenle, klima amaçlı yapı elemanı termik aktivasyonunda faydalanılan soğutma modüllerinin kullanılabilir enerjiyi nasıl tükettiğini ve bunu en aza indirmek için nelerin yapılması gerektiğinin bilinmesi gerekir.

Bu çalışmanın amacı, soğutma elemanlarıyla hissedilir soğutma işleminde, ekserji kaybını (tersinmezliği) en aza indirmek için gerekli temel prensipleri özetlemek ve bununla ilgili tasarlanmış bir model ile elde edilmiş deneysel verilere göre sonuçları irdelemektir.