Sığınaklarda Havalandırma ve Filitasyon Sistemleri

Sığınaklarda Havalandırma ve Filitasyon Sistemleri

Atila Özgenalp

Bu çalışmada,3194 sayılı İmar kanununa göre daha önce düzenlenmiş olan İmar Yönetmeliklerinde, savaş ve saldırı durumlarında ortaya çıkan basınç,Biyolojik ve kimyasal maddeler ve Nükleer serpin tilerden korunmak amacıyla yapılması gereken Sığınaklarda uygulanacak havalandırma Sistemleri incelenmesiyle,havalandırma için gerekli taze hava debilerinin gerekenden çok fazla olduğu anlaşıl dı.Bu konunun araştırılması ile Sığınak havalandırılması için gerekli olan kişi başına asgari Hava debilerinin gerçekte çok daha az olduğu sonucuna varıldı. Bu duruma göre Sığınakların havalandırıl ması için planlanan havalandırma Sistemlerinin tasarım kriterlerinin yeniden belirlenmesi sonucun da,Filitrasyon için gerekli Kum Filitresi büyüklükleri,Havalandırma fan debileri ve havalandırma kanal ölçülerinde azalmalar olduğu belirlendi.