teskon2009

BİLDİRİLER


Türkiye İklimlendirme ve Tesisat Sektöründeki İşletmelerde Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Yönetimi Üzerine Öneriler
Hasan Acül


Aynı Soğutma Yükü İçin CO2’li Isı Pompalarının Enerji Sarfiyatlarının Karşılaştırılması
H. Cenk Bayrakçı, A. Emre Özgür, A. Ekrem Akdağ


Enerji Verimliliği Projelerinin Finansmanı
Tülin Keskin


İzmir’deki Bir Bina İçin İklimlendirme ve Aydınlatma Enerji Yüklerinin Azaltılmasına Yönelik Paremetrik Bir Çalışma
Tahsin Başaran, Burcu Çiftçi


Sanayide Enerji Tasarrufu Çalışmalarının Önemi ve Buhar Sistemleri ile İlgili Uygulama Örnekleri
Cafer Ünlü


Kuru Soğutuculu Doğal Soğutma Uygulamaları ile İklimlendirme Sistemlerinde Enerji Verimliliği
Hasan Acül


Baca Isıl Verim ve Yangına Direnç Testleri
Ergün Gök, İ. Cem Parmaksızoğlu


Baca Gazlarındaki Atık Isının Isı Borusu ile Geri Kazanımının Deneysel İncelenmesi
M. Ali Ersöz


Doğalgaz Debisinin Diyaframla Ölçümü
Mehmet Atılgan, İ. Hakkı Gerelioğlu, Süleyman Atılgan, Öner Atılgan


İzmir İlindeki Elli Yataklı Bir Otel İçin Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Teorik İncelenmesi
Emin Fuad Kent, İbrahim Necmi Kaptan


Yakıt Pili Teknolojisinin Ticari Binalarda Kullanılabilirliğinin Sürdürülebilirlik Perspektifiyle Değerlendirilmesi
İbrahim Utku Başyazıcı


Pilot Bir Desisif İklimlendirme Sisteminde İlk Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Ertaç Hürdoğan, Orhan Büyükalaca, Tuncay Yılmaz, İrfan Uçkan


Isı Geri Kazanımlı Akışkan Yataklı Sürekli Kurutucunun Enerji Analizi
M. Ali Ersöz, Hikmet Doğan


İklimlendirme Amaçlı Isı Kazancı Hesabı İçin Bir Yazılım
Burak Oranlıer, Mustafa Eyriboyun


Plakalı Isı Eşanjörü Kullanılan Soğutma Uygulamalarında Soğutma Etkinlik Katsayısının Deneysel İncelenmesi
Bayram Kılıç, Arzu Şencan, Reşat Selbaş


Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkinliğine Etkisi
Mert Tükel, Müslüm Arıcı, Mehmet Fatih Bingöllü, Hasan Karabay


DEÜ Hastanesi Klima Santralleri Jeotermal Destekli Sıcak Sulu Isıtma Sisteminin Hidrolik Dengelenmesi
Burak Kurşun, Mustafa Serhan Küçüka


Otomobil Camı Üretimindeki Otoklav Çevrim Süresinin Kısaltılması Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma
Ahmet Can, Tamer Kantürer


Büyük Hacimlerde Hava Dağıtım Sistemleri
Seyfullah Halu


Su Kaynaklı VRF ve Antalya’da Bulunan Bir Alış Veriş Merkezinde Su Kaynaklı VRF Uygulaması
Veli Doğan


Isı Pompasıyla Isıtma ve Soğutmada Kaynak Olarak Yangın Deposunun Kullanılması
Korhan Altınkaya, Özlem Çetin


Sınır Şartlarının Kapalı Ortamlardaki Doğal Taşınımla Isı Transferi ve Sıcaklık Dağılımına Etkisinin Sayısal Analizi
Birol Şahin


Geçiş Kanal ve Borularının Tasarımı
Mehmet Atılgan, Burçin Deda Altan, Öner Atalay


Yüzme Havuzlarında Hijyen ve Filtrasyon
Üzeyir Uludağ


Enerji Verimliliği ve Türkiye’deki Mevzuat
Burak Olgun, Orkan Kurtuluş, Serdar Gültek, Hasan A. Heperkan


Konutlarda Enerji Performansı Standart Değerlendirme Metodu (KEP-SDM) İçin Geliştirilen Enerji Sertifikalandırma Yazılımı (KEP-İYTE-ESS)
Gülden Gökçen, Mustafa Can Yaman, Seçkin Akın, Baran Aytaş, Mitat Poyraz, M. Emrah Kala, Macit Toksoy


Isıtma ve Soğutma Derece Gün Sayılarının Entegrasyonu
Murat Bayram, Bülent Yeşilata


Bina Enerji Analizi ve Güneş Enerji Sistemleri İçin Eğimli Yüzeylere Gelen Toplam Güneş Işınım Şiddeti Değerlerinin Hesaplanması
Hüsamettin Bulut


Yatay Katmanlı Topraklarda Katman Fiziksel Özelliklerinin Toprak Sıcaklığına Etkisi
Arif Özbek, Tuncay Yılmaz, Alper Yılmaz, Orhan Büyükalaca


Konut Dışı Binaların Yıllık Enerji İhtiyaçlarının İncelenmesi
Nurdil Eskin


İYTE Kampüs Yerleşkesinde Binaların Enerji Performanslarının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: Enerji Denetimi ile İlgili Öneriler
Başak Güçyeter


Enerji Tasarrufu Perspektifinde Bir Kampüs Binasının Enerji Taraması Çalışması
Can Coşkun, Zuhal Oktay


Statik ve Dinamik Hesaplama Metodları ile Binalarda Enerji Performans Değerlendirmesi, Ölçüm Değerleri ile Karşılaştırılması
Mustafa Can Yaman, Gülden Gökçen


Konutların Isıtma Sezonunda Seçilen İç Ortam Sıcaklık Parametresinin Enerji-Maliyet-Çevre Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama Örneği
Can Coşkun, Zuhal Oktay, Mustafa Ertürk


Isıl Konfor ile İlgili Mevcut Standartlar ve Konfor Parametrelerinin Çeşitli Modeller ile İncelenmesi
İbrahim Atmaca, Abdülvahap Yiğit


İçinde Oturan İnsan Olan Radyatörle Isıtılan Bir Odadaki Isıl Konfor, Akış ve Isı Transferinin Üç Boyutlu Sayısal Analizi
Muhsin Kılıç, Gökhan Sevilgen


Isıl Konfor Analizinin Uygulanması
İbrahim Atılgan, Ö. Ercan Ataer


Hasta Bina Sendromu
Zeynep Erdoğan Zeydan, Özgür Zeydan, Yılmaz Yıldırım


Bir Derleme Çalışması: İç Ortam Hava Kalitesinin Müzeler ve Tarihi Bina Envanterinde Bulunan Eserlere Etkilerinin Araştırılması, Risk Değerlendirmesi ve Uygun Kontrol Sistemlerinin Önerilmesi
Ferhat Karaca, Omar Alagha, Sami Gören


Materyal Analizi ve Oda Deneyleri ile İç Ortam Kirleticilerinin Tespiti
Sibel Menteşe


İstanbul’da Farklı Ulaşım Türleri ile Seyahat Esnasında Maruz Kalınan Partikül Maddenin (Pm2.5) Belirlenmesi
Burcu Onat, Baktıgül Stakeeva


Farklı Türdeki İç Ortamlarda Gözlenen İnce Partiküler Madde Konsantrasyonları, Boyut Dağılımları ve Mevsimsel Değişimleri
Gülen Güllü, Sibel Menteşe


Metal Endüstrisi İç Ortamında PM2.5 Konsantrasyonun Belirlenmesi
Ülkü Şahin, Birgül Kurutaş


İstanbul Metrosunda PM10 ve PM2.5 Konsantrasyonlarının Belirlenmesi
Burcu Onat, Ülkü Şahin, Baktıgül Stakeeva, Pınar Karim, Tuba Ceran


Organik Bileşiklerin Farklı İç Ortamlardaki Seviyeleri
Sibel Menteşe, Gülen Güllü


İlköğretim Okullarında Bina-İçi Hava Uçucu Organik Madde Derişimleri: Derslikler ile Anasınıflarının Karşılaştırılması
Güler Aslan, Aysun Sofuoğlu, Fikret İnal, Mustafa Odabaşı, Sait C. Sofuoğlu


İlköğretim Okullarında Bina-İçi Hava Ozon Derişimleri
Cemre Kocahakimoğlu, Dilek Turan, Fatma Özeren, Aysun Sofuoğlu, Sait C. Sofuoğlu


İlköğretim Okullarında Bina-İçi Hava Kalitesi ile İlgili Sağlık Semptomlarının Yaygınlığı
Dilek Turan, Cemre Kocahakimoğlu, Pınar Kavcar, Sait C. Sofuoğlu


Hastane İç Ortam Havasının Mikrobiyal Açıdan İncelenmesinin Önemi
Suzan Sarıca Ökten, Ahmet Asan


İç Ortam Biyolojik Kirliliğin Mekansal Değişimi ve Dış Ortamın Etkisi
Sibel Menteşe, Abbas Yousefi Rad, Münevver Arısoy, Gülen Güllü


Binalarda Güneş Enerjisi Uygulamaları
Figen Kadırgan


Güneşle Aktif Soğutma Sistemi Üzerine Bir Yaklaşım: İtalya ve Türkiye İçin Örnek Uygulama
Andrea Kindinis, Stefano P. Corgnati, Emanuele Bianco, A. Zerrin Yılmaz


Binalarda Enerji Simulasyonları İçin Veri Toplama Listeleri Aracılığıyla Veri Yönetimi Modelinin Oluşturulması
Meltem Bayraktar, Tobıas Schulze, A. Zerrin Yılmaz


Gölgeleme Araçlarının Etkisi ile Değişen İç Hava Akım Hızlarının Deneysel Yolla Ortaya Konulması
Neslihan Türkmenoğlu Bayraktar, Vildan Ok


Binalarda Biyoyakıt Uygulamaları
Filiz Karaosmanoğlu


Kırklareli Geleneksel Konut Örneklerinin Enerji Etkinliğinin Değerlendirilmesi
İzzet Yüksel, Tülay Esin


Bürolarda Günışığı Aydınlık Değerlerinin Öngörülmesi
Z. Tuğçe Kazanasmaz, Murat Günaydın, Selcen Binol


Aile Tipi Bir Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompalı Su Isıtıcısı Sisteminin Tasarımı
Ahmet Tevfik Yaşar, Bülent Orhan, Ali Güngör


Doğal Soğutkanlarla Güncel Uygulamalar
Erol Ertaş


Amonyaklı Soğutma Sistemlerinde Hava Tahliyesi ve Sorunları
Enver Yalçın, Sabri Savaş


Değişken Hızlı Soğutma Kompresörünün Bulanık Mantık Algoritması ile Kontrolü
Orhan Ekren, Mustafa Serhan Küçüka


Scroll ve Pistonlu Tip Soğutma Kompresörlerinin Kapasite ve Verimlerinin Çalışma Şartları ile Değişimi
Emirhan Bayır, Mustafa Serhan Küçüka


Rotadinamik Pompaların Tüm Alan Karakteristikleri
Erkan Ayder, Ayhan Nazmi İlikan


Boru Hatlarında Su Darbesi Olayı ve Önleme Çareleri
Levent Kavurmacıoğlu


Boru Hatları Tasarımı
Haluk Karadoğan


Soğutma Suyunun Filtrasyonu Gerekliliği ve Filtrasyon Yöntemleri
Enis Burkut


Endüstriyel Tesislerde Soğutma Suyu Şartlandırması
Alper Tunga Dost


Ters Ozmoz (TO) Su Arıtma Tekniği ve Muhtelif Kullanım Alanları
Erol Yaşa


Ultraviyole Işınları ile Suların Dezenfeksiyonu
Kanat Aydın


Yüksek Yapıların Mekanik Tesisatı Sistem Seçimi
Rüknettin Küçükçalı


Yüksek Yapılar Tasarım Verileri ve Dikkat Edilecek Hususlar
Bekir Erdinç Boz


İşletmeci Gözü ile Yüksek Yapılar
Zeynep H. Akdilli Oral


Gökdelenlerde Mekanik Yangın Tesisatı Sulu Söndürme Sıstemlerı Tasarımı
Abdurrahman Kılıç


LEED TM Yeşil Bina Sertifikalandırma Programı
Hırant Kalataş


LEED ve BREEAM Uluslararası Yeşil Bina Değerlendirme Sistemlerinin Değerlendirilmesi
Berkay Somalı, Emre Ilıcalı


Siemens Gebze Tesisleri Yeşil Bina
Cemil Yaman


Bina Otomasyon Yönetim Sistemleri Enerji Ekonomisine Yönelik Alt Otomasyon Sistemleri, İletişim Tekniklerı ve Enerji Ekonomisi İçerisindeki Ağırlıkları
Serdar Uzgur


Bina Otomasyon Sistemi ile Devreye Alma İşlemleri ve Diğer Sistemlerle Bilgi Alış Verişi
M. Selçuk Ercan


Ölçme ve Doğrulamada Bina Otomasyon Yönetim Sisteminin Kullanılması
Hırant Kalataş


Bina Otomasyonu Sistemlerine Binalardaki Diğer Sistem ve Ekipmanların Entegrasyonu
Uğur Ayken


Yağmur Suyu Hasadı Plan ve Hesaplama Prensipleri
Ömer Kantaroğlu


Gri Suyun Değerlendirilmesi
Abdullah Karahan


Sifonik Yağmur Suyu Sisteminde Gerçekler ve Tasarım
Bahri Türkmen


Ameliyat Odalarında Klima ve Havalandırma Sistemleri İçin Tüketilen Enerjinin Analizi
Gamze Özyoğurtçu, Moghtada Mobedi, M. Barış Özerdem


Bir Ameliyat Odasında Klima ve Havalandırma Tasarım Parametrelerinin Değişimi Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Orkun Baki Anıl, Moghtada Mobedi, M. Barış Özerdem


Hastane Hijyenik Alanlarının Klima ve Havalandırma Proje Hazırlama Esasları
Orkun Baki Anıl, Alper Arslan, Ali Boylu, Ekrem Evren, Güniz Gacaner, Ümmühan Gencer, İbrahim İşbilen, Şevket Akın Kayacan, Tufan Tunç, Cahide Tursun, Lale Ulutepe


Ameliyathane ve Yoğun Bakım Hijyenik Havalandırma Sistemlerinin Performans Doğrulaması
Ali Boylu


Ameliyathanelerde Basınç ve Hava Akışı Uygulaması
Celallettin Kırbaş


Temiz Oda Klima Sistemlerinde Devreye Alma Çalışmaları ve Performans Değerlendirmesi
Orkan Kurtuluş, Burak Olgun, Serdar Gültek, Hasan Heperkan


Doğalgazda Enerji Performansı


Yeni Alman Standardı DIN1946 – 4: Hastane Havalandırması
Arnold Brunner


Operasyon Odalarının Yeni Standartlara Uygun Olarak Düzenlenmesinin Getirdiği İmkanlar
Arnold Brunner


Deneysel Ameliyathane Üzerine Bir Araştırma
Arnold Brunner


Değişken Devirli Pompalar
Ahmet Özden Ertöz


Pompalı Sistem Uygulamalarında Ömür Boyu Maliyet Yaklaşımı
Onur Konuralp, Kahraman Albayrak


Pompa Tesisatlarında Enerji Verimliliği ve Sistem Seçimi; Pompa, Boru ve Tesisat Yaklaşımı
Bora Türkmen


Yüksek Kapasiteli Endüstriyel Tip Brülörler
Ahmet Akçaoğlu


Kazanlarda Enerji Verimliliği ve Emisyonlar
Abdullah Bilgin


Türkiye’de Baca Sorunu Nedir? Niçin Bacayı Konuşuyoruz?
Ethem Uludağ


Basınç Düşürme ve Emniyet İstasyonları, Gaz Cihazları, Sanayi Tesislerinde Emniyet Donanımları
Sultan Örenay


Konut Isıtmada Konfor Kontrol, Kazan – Güneş Kollektörü Bağlantılı Enerji Tasarrufu Bireysel – Merkezi Isıtma Karşılaştırma
Hartmut Henrich


Doğalgaz Yakmada Elektronik Donanımlar ve Emniyet Sistemleri
Haluk Sözer


Brülör Kontrol Üniteleri
Karsten Noeske


Sanayi Fırınlarında Enerji Performansı, Yeni Yakıcı Teknolojisi ile Enerji Tasarrufu
Duran Önder


Jeotermal Enerji


Türkiye’de Enerji: Elektriğin Yenilenebilir ve Yerli Kaynaklardan Karşılanması
Abdurrahman Satman


Türkiye Jeotermal Kaynak Potansiyeli
E. Didem Korkmaz Başel, Ümran Serpen, Abdurrahman Satman


Jeotermal Enerji ve İller Bankası Uygulamaları
Kemal Akpınar


EİE’de Jeotermal Enerji Kaynakları Değerlendirme Çalışmaları
Nazife Dikenoğlu Yılmaz, Ali Oğuz


Jeotermal Akışkanlarda Su–Kayaç Etkileşimi
Halim Mutlu


Sındırgı–Hisaralan (Balıkesir) Jeotermal Sahasının Jeokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Niyazi Aksoy, Aşır Akkuş, Celallettin Şimşek


Jeofizik Yöntemlerle Gülbahçe Körfezindeki Jeotermal Potansiyelin Araştırılması
Bade Pekçetinöz, Cem Günay, Mustafa Eftelioğlu, Erdeniz Özel


Kütahya’nın Jeotermal Kaynaklarından Elektrik Üretimi İçin Çevrim Seçimi ve Optimizasyonu
Ahmet Coşkun, Ali Bolattürk, Mehmet Kanoğlu


Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Bina İçi Sıcaklık Kontrolunun Dönüş Sıcaklığına Etkisi
Mustafa Serhan Küçüka


Jeotermal Enerji ile Sera Isıtma Sistemleri Tasarım Esasları
Cihan Çanakçı, Sercan Acarer


Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Jeotermal Enerjiden Yararlanma
Hüseyin Günerhan


Jeotermal Uygulamalar ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
Gülden Gökçen, Nurdan Yıldırım Özcan


Jeotermal Santrallerin Çevresel Etkileri
Doğan Akar


Jeotermal Elektrik Santralları ve Gaz Alma Sistemleri
Nurdan Yıldırım Özcan, Gülden Gökçen


Sıvı Jeotermal Sahalar İçin Genelleştirilmiş Tank Modelleri
Ömer İnanç Türeyen, Mustafa Onur, Hülya Sarak


Hacimsel Yöntemlerle Tahmin Edilen Depolanmış Termal Enerji ve Üretilebilir Güçteki Belirsizliğin Tayin Edilmesi
Mustafa Onur, Hülya Sarak, O. İnanç Türeyen


Veri Araçları ve Onların Geyser Jeotermal Sahasına Uygulanması
M. Ali Khan, Rich Estabrook


ABD/Nevada Eyaletindeki Bazı Jeotermal Sahalardaki Deneyimler
Ümran Serpen, Niyazi Aksoy


Geysers Jeotermal Sahası, Bir Enjeksiyon Başarı Hikayesi
M. Ali Khan


Jeotermal Yatırım Değerlendirilmesinde Risk Analizi
Ümran Serpen, Tolga Kaygan


Jeotermal Kuyularda Kalsit ve Silika Çökelmelerine Karşı Kullanılacak İnhibitör Çeşitleri ve Çalışma Mekanizmalarının İncelenmesi
Ferruh Kılıçoğlu


Su Soğutmalı Santrallerde Korozyon ve Birikinti Oluşumunun Engellenmesi İçin Uygulanan Kimyasal Koşullandırma Programları
Ferruh Kılıçoğlu


Türkiye Elektrik Piyasaları ve Jeotermal Enerjinin Konumu
Adil Caner Şener, Başak Uluca


Jeotermal Kaynaklar Yasasının Yarattığı Kargaşa
Tahir Öngür, Ümran SerpenIX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi (teskon2009)
Tarih: 06 Mayıs 2009 – 09 Mayıs 2009
Yer: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

teskon2009

06-09 Mayıs 2009 tarihleri arasında, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde gerçekleştirilen IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre’sine:

* 1367’si kayıtlı  delege olmak üzere 3800’ü aşkın yakın mühendis, mimar, teknik eleman, üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi öğrencisi katıldı.
* Kongre’de 45 oturumda 127 bildiri sunuldu,
* 1 Panel
o Türkiye‘de Enerji ve Geleceği, Enerji Verimliliği Yasa ve Yönetmelikleri
* 15 Kurs
o Temel Sıhhi Tesisat Teknolojisi
o Yangın Söndürme Sistemleri
o Nemlendirme Teknolojisi ve Uygulamalar
o İklimlendirmenin Temel Prensipleri ve İç Hava Kalitesi
o Sanayide Enerji Tasarrufu Yöntemleri
o Pompa Dizaynı
o Kalorifer Tesisatı Hesabı ve Uygulamalı Örnek
o Doğal Gaz Uygulamaları
o Temel ve Uygulamalı Psikrometri
o Şantiye Kuruluşu
o Test Yıkama ve Devreye Alma İşlemleri
o Kurutmanın Temelleri ve Endüstriyel Kurutucular
* 8 Seminer
o Jeotermal Enerji
o Doğal Gazda Enerji Performansı
o Yüksek Yapılar
o Yağışın Toplanması ile Gri Atık Suyun Değerlendirilmesindeki Temel Planlamalar
o Hastanelerde İklimlendirme ve Havalandırma
o Soğutma Suyu ve Ters Ozmoz Tekniği
o Bina Otomasyon Yönetim Sistemleri – Değişen Enerji Politikalarına Yönelik Uygulama Teknikleri ve Zorunlulukları
o Yeşil Bina
o Pompalar ve Sistem Verimliliği
o Tesisatlarda Su Darbeleri ve Boru Hatları
o Sözlü İletişim – Diyalog Yönetimi + Sözsüz İletişim Bedenimizin Dili
* 5 Sempozyum
o Bina Fiziği
o Isıl Konfor
o İç Hava Kalitesi
o Binalarda Enerji Performansı
o Soğutma Teknolojileri
* 3 Sabah toplantısı
o Binalarda Enerji Performansı Üzerine Yasal Düzenlemeler
o Kamu Yatırımlarında Projelendirme, Uygulama, İşletmeye Alma, İşletme Sorunları ve Öneriler
o Rehva-Clima 2010
* Kongre yanı sıra düzenlenen sergiye; Tesisat Mühendisliği alanında ürün ve hizmet üreten 152 kuruluş katıldı.
* 15000’i aşkın makina mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.


Sonuç Bildirgesi