Türkiye’de Baca Sorunu Nedir? Niçin Bacayı Konuşuyoruz?

Türkiye’de Baca Sorunu Nedir? Niçin Bacayı Konuşuyoruz?

Ethem Uludağ

Türkiye ‘de konutlarda ve sanayi tesislerinde bacalara proje ve uygulama aşamasında gerekli önemin verilmediği bilinmektedir. Ülkemizde 1987 yılından itibaren doğalgaz kullanımına geçilmesiyle, bacaların önemi bir kat daha artmıştır. Dünyada, baca ve bağlantılarının standartlara uygun olarak imal edilmemesi nedeniyle enerji kayıpları ve ölümler meydana gelmektedir. Bu problemlerin aşılabilmesi, olması gereken baca fonksiyonları şöyledir;
• Baca çekişi her zaman mevcut olmalıdır.
• Baca Çekişi (PH);
o Yanma havasının sağlanması için gerekli karşı direnci (PL),
o Kazan karşı direnci (PW),
o Duman kanalı kayıpları (PRV),
o Baca kayıpları (PR) toplamına eşit ve/veya bunların toplamından büyük olmalıdır.