Sıvı Jeotermal Sahalar İçin Genelleştirilmiş Tank Modelleri

Sıvı Jeotermal Sahalar İçin Genelleştirilmiş Tank Modelleri

Ömer İnanç Türeyen, Mustafa Onur, Hülya Sarak

Bu çalışmada sıvı jeotermal rezervuarların basınç ve sıcaklık davranışlarının tahmini amacıyla genel tank modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen bu model birden fazla tankın basınç ve sıcaklığını modelleyecek kapasitededir. Bu tanklar birden fazla jeotermal rezervuarı ya da rezervuar-akifer sistemlerini temsil etmektedirler. Modelin temeli kütle ve enerji dengesi denklemlerinin (tekrar basma, doğal beslenme ve üretimden oluşabilecek basınç ve sıcaklık davranışlarını modelleyebilmek amacıyla) sistemdeki her tank için bir arada çözülmesine dayanır.

Geliştirilen bu model aynı zamanda Levenberg-Marquardt optimizasyon algoritması ile birleştirilerek sahadan gelebilecek basınç ve sıcaklık verilerine tarihsel çakıştırma olanağı vermektedir. Bu çalışmanın asıl amacı, sahadan elde edilen basınç verilerinin yanında sıcaklık verilerinin tarihsel çakıştırma işleminde kullanılmasının model parametrelerinin tahmininde avantaj sağlayıp sağlayamayacağının belirlenmesidir. Sonuçlar tarihsel çakıştırma işleminde basınç verilerinin sıcaklık verileri ile kullanılmasının kaba hacim ve gözeneklilik gibi bazı model parametrelerinin daha iyi tahmin edilmesine neden olduğunu göstermektedir.